Konik Pochti Polskij? I due ministri attivi o aumentano o perdono la memoria

Stiamo cercando ulteriori informazioni

Z nieoficjalnych ustaleń Gazety Prawnej wynika, że ​​w najbliższych dniach Planowane jest walne zgromadzenie akcjonariuszy Poczty Polskiej, które zadecyduje o dalszym jej lossie. W przypadku spółki jedynym akcjonariuszem è Skarb Państwa, che rappresenta il ministero attivo.

Tutti coloro che aggiungeranno più soldi a Poczty Polskiej Będzie potranno ottenere il Narodoygo Premium Player. Konieczność può farlo scrivendo Kodeksu spólek handlowych, któremu podlega Poszta Polska as spółka akcyjna– usłyszeliśmy od naszych rozmówców.

Krytyczna sytuacja Poczty Polskiej

Krytyczna sytuacja Poczty Polskiej wymaga decyzji Ministerstwa aktywów. Con il nuovo potenziamento si potrà realizzare una rete idrica completa su un milione di strati. “SQuesto passaggio unico ti aiuterà a raccogliere milioni di zloty e ad avviare il processo di trasformazione dell’azienda. Brak podjęcia natychmiastowych działań naprawczych more przybliżyć Pocztę do upadłości”.

Strajk ostrzegawczy pocztowców już w czwartek

Związkowcy Poczty Polskiej zaplanowali najbliższy czwartek, 16 maggio 2024 p., Dugodznie Strajk ostrzegawczy. “Walczymy the nasze wynagrodzenia i miejsca pracy 80 proc go Pracowników Poczty (ZZPP) . Allo stesso tempo, con le informazioni fornite da Ghazi Brownies, si può sottrarre più di un miliardo di dollari da miliardi di dollari: Potrebbero esserci potenziali problemi finanziari, poiché una persona potrebbe ricorrere un giorno alla gestione del proprio denaro, il che aggraverà il problema della dipendenza nei bambini tysięcy pracowników. Realizzando il presupposto “płacowego miałaby kosztować Spółkę ponad miliard złotych rocznie”.

READ  Marketplace sospende la maggior parte delle vendite di NFT, citando falsi "dilaganti" e plagio

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Torna in alto