Teraz emerytury wyższe o 7 proc. Najniższa emerytura 1338,44 zł, Tyle samo wyniesie wypłacana w kwietniu 13 emerytura, a 14: 6.03.2022

Od 1 marca br. więcej pieniędzy na świadczenia dla rencistów i emerytów. Świadczenia wzrosną o 7 proc. Dzięki temu najniższa emerytura wynosi teraz 1 338,44 zi jest wyższa o 87,56 zł niż rok wcześniej. W kwietniu w tej samej wysokości emeryci otrzymają trzynastą emeryturę, aw drugiej połowie 2022 roku – czternastą. Questo è il caso in cui il tuo nome è 1 338,44 zł, e il tuo nome è stato trovato in un luogo in cui sono stati aggiunti i dettagli.

Z początkiem marca emerytury i renty wzrosły o 7 proc. Humor więcej niż wynika z ustawowego wskaźnika waloryzacji. Wyliczany su scherzo na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów e usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym e scherzo zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Według danych GUS wskaźnik powinien wynieść 5,7 proc., ale rząd podjął decyzje o wyższej waloryzacji na poziomie 7 proc.

Dzięki wyższej waloryzacji oraz wcześniej wprowadzonemu w życiu dodatkowi osłonowemu, sytuacja finansowa emerytów i rencistów – w Okresie wzrostu cen – będzie lepies.zabezpiece Zależało nam na tym, di więcej pieniędzy zostało w portfelach Seniorów – mówi Minister rodziny e polityki społecznej Marlena Maląg.

Mi piace Marca R. najniższa emerytura, renta socjalna i Renta Rodzina wyniosą 1338,44 zł, a więc o ponad 87 zł więcej niż w roku ubiegłym i aż o 458 zł więcej niż w 2015 roku. Osoby częściowo niezdolne do pracy otrzymają świadczenie wcześniej 1003,83 zł, więcej o ponad 65 zł niż rok wcześniej.

READ  Nvidia conferma che sta indagando su un "incidente" che si dice sia un attacco informatico

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.