La tragedia di śmierć Wybitnego Filmowego. Arkadiusz Tomiak miał 55 latitudine

Arkadiusz Tomiak jechał al festival “Młodzi i film” a Koszalina – swojego Rodzinnego miasta. Zginął w wypadku Con Lubiwicz, Nedaljko Tuccioli. Personalmente, ho passato molto tempo con una BMW e un taxi attraverso TIR-a, ha smesso di funzionare.

Arkadius Tomiak nato Zigi. Pracował przy wielu znanych polskich filmach

Arkadiusz Tomiak è uno dei migliori operatori cinematografici polacchi, che ha partecipato al festival di Gdyni e ha reso omaggio a Orléani con il film Srodowsko.

È nato il 20 ottobre 1969 a Koszalny, ma allo stesso tempo a Darloy. Nel 1995 gli operatori PWSFTviT furono scoperti a Lodzkieg. Ha ottenuto un successo straordinario come autrice e poetessa di fama mondiale. Nel 1997, un film documentario intitolato “Stacja Józefa D.” Grzegorza Lewandowskigo, dalla leggenda del “Przestan” Jana Hryniacka, e illustri attrici televisive: “Wejili” Malgorzat Koepernik, “Noje della Josefa” Mikala Rosi, “Diabla Przerotenigo” Jana Jakuba Koleskiego.


Anche questo potrebbe essere possibile. Non preoccuparti per il piano. Pracował przy serialach telewizyjnych “Na dobre i na złe”, che proietta film cinematografici. Był autorem zdjęć do m.in. “Daleko od okna” Jana Jakoba Koleskiego, “Sisi” Mikala Rosi, “Karere Nicosia Dzme” e “Solid Gold” Jaka Bromskiego, “Sorko” Ryszarda Prelskiiego, “Semitere” e “Palimpsisto” Konrada Niwulskiego, “Statistico” Mikala Kojicci Skiego , “Jasniš Plektneş Okin” Boguslava Linde, “Zero”, “Ja Trz Klami” e “Grzybo” Paola Borovskiygo, “Inen” Feliksa Valka, “Kolisanki” e “Volti” Juliusza Machulskiego, “Das” Adriana Banka, “Oblawi” Marcina Krzyształowicza, “Dziewczyny z szafy” e “Człowieka z magicznym pudełkiem” Bodo Koxa, “Fotografa” Waldemara Krzystka, “Zaćmy” Ryszarda Bugajskiego, “Czarnego mercedesa” Janusza Majewskiego, “Marca ’68” Krzysztofa Langa .

READ  Michał Szpak wystąpił na scene with masce z napisem "FCK PTN"

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Torna in alto