Zielone światło dla energetyki i wydzielenie aktywów węglowych do NABE

“Przyjęliśmy na Radzie Ministrów bardzo ważny dokument dla transformacji sektora elektroenergetycznego w Polsce. Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego staje się faktem” – napisał Sasin na Twitterze.

Rząd chce, aby koncerny energetyczne z udziałem Skarbu Państwa skupiły się na realizacji inwestycji nisko- e zeroemisyjnych.

“W TYM celu, Z GRUP kapitałowych SPOLEK energetycznych Z udziałem Skarbu Państwa, wydzielone zostaną aktywa związane Z wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych jednostkach węglowych. Właścicielem takich aktywów zostanie Narodowa AGENCJA Bezpieczeństwa Energetycznego (nabe). Rozwiązanie przyczyni SIE fare stopniowego zwiększenia dywersyfikacji źródeł energii w Polsce przy jednoczesnym zapewnieniu stablenej perspektywy dotyczącej bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju” – podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w komunikacie prasowym we wtorek.

Koncepcja przewiduje, że z grup kapitałowych spółek energetycznych z udziałem Skarbu Państwa wydzielone zostaną aktywa związane z wytwarzaniem energii elektryczneach woncjonal. Wyodrębnione zostaną jedynie elektrownie węglow przy jednoczesnym pozostawieniu w strukturze koncernów jednostek ciepłowniczych i kogeneracyjnych. Dopo uno stopniowo zastępowane jednostkami gazowymi dostosowanymi do zasilania w przyszłości paliwami zeroemisyjnymi, takimi jak biometan czy wodór, oraz innymi odnawialnymi źciepóialnymi źciepóialnymi.

Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), która zostanie właścicielem aktywów węglowych, będzie działać w formie spółki ze 100 proc. udziałem Skarbu Panstwa.

Jak podawano wcześniej, w założeniu NABE będzie podmiotem w pełni samowystarczalnym, będzie prowadzić jedynie inwestycje oraz modernizacje niezbędne dla bieglcego utrzywpmania. Nie będzie natomiast budować nowych, araz z wprowadzeniem do systemu nowych nisko oraz zeroemisyjnych źródeł wytwórczych będzie stopniowo wycofywać bloki węglowe.

“Powstanie NABE przyczyni się do zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego w Polsce przy jednoczesnym zapewnieniu niezbędnej dostępności mocy w systemie energetycznym naszego kraju”.

Jak podała KPRM, głównymi wytwórcami energii elektrycznej w Polsce podmioty zależne o spółek z udziałem Skarbu Państwa: PGE Polska Grupa Energetyczna, Enea, Enżerong Polóska. Dysponują one ponad 30 GW mocy zainstalowanej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, co daje 62 proc. łącznej mocy w systemie. Jednocześnie, jak wskazano, są to grupy energetyczne w największym stopniu obciążone tzw. śladem węglowym związanym z produkcją energii w jednostkach zasilanych tradycyjnym paliwem.

Obecna struktura aktywów wytwórczych ogranicza potencjał inwestycyjny tych przedsiębiorstw, jeśli chodzi o źródła nisko-oraz zeroemisyjne i spowalnia tempo transformacji energetycz.

READ  Szykuje seę underzenie con przedsiębiorców. Costa anche 2025 r.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Torna in alto