Rosji Grozi techniczne bankructwo. Partecipare a Uznakza?

Spłata przez Rosję zobowiązań w rublu będzie stanowić złamanie warunków umów regulujących zadłużenia kraju na międzynarodowych rynkach finansowych i spowoduje sytuacśpjno Najczydczynapc bank Najczyda spowoduje sytuacśpjno Najczydczynapc bank Najczyda spowoduje sytuacśpjno

W środę 16 marca rosyjski rząd powinien się wywiązać z płatnoci odsetkowych. Choć teoretycznie posiada środki denominowane w euro i dolarach, z uwagi na zachodnie sankcje nie może ich wykorzystać.

Łączna kwota zobowiązań Rosji z tytułu kuponów od implacji rządu sięga 107 mln dolarów. Il ministro finansów Rosji Anton Siluanov zadeklarował, że w obliczu europejskich sankcji kwota zostanie wypłacona w rublach.

“Spłata przez Rosję zobowiązań w rublu będzie stanowić złamanie warunków umów regulujących zadłużenia kraju g międzynarodowych rynkach finansowych i spowoduje sytuację określaną Jaco techniczne bankructwo di prawdopodobnie Nie jedyna emisja obligacji, w przypadku której dojdzie fare złamania umowy – kolejne płatności przypadają g 31 Marca ($ 359 milioni di americano) oraz 4 kwietnia (2 mld USD)” – podkreślił zastępca kierownika zespołu makroekonomii Jakub Rybacki.

Technicznym bankructwem
określa się sytuację, w której gospodarka nie realizuje płatności odsetkowych pomimo posiadania środków, które są w stanie obsługiwać krajowe zadłużenie.

“Rząd rosyjski teoretycznie posiada płynne aktywa denominowane w głównych walutach ZAGRANICZNYCH (Euro i dolary), jednak z uwagi na Zachodnie sankcje patrimonio culturale wykorzystanie immateriale scherzo niemożliwe. Najważniejszą konsekwencją Tig sytuacji DLA Rosji będzie całkowita Utrata zaufania rynków finansowych, która prawdopodobnie wywoła kolejną FALE odpływu kapitału z Kolejnym efektem będzie dalsze osłabienie rubla. Poprzednia taka sytuacja miała miejsce w 1998 r., kiedy władze rosyjskie ogłosiły częściową niewypłacalność.

Jak podkreślono w analizie, techniczne bankructwo nie oznacza, że ​​​​Rosja przestanie wypłacać świadczenia emerytalne czy wynagrodzenia dla sektora publicznego – państwo będzie. Wierzyciele Rosji prawdopodobnie rozpoczną postępowanie w sądzie arbitrato, co może prowadzić do zajęcia zamrożonych aktywów zagranicznych Rosji, ale będzie per l’elaborazione długotrwały.

READ  Minimo della placca. La soglia minima è pari al 60% del minimo. Rodziny szykuje zmiany resort

Przykładem państwa, które techniczne zbankrutowało, scherzo Greca. Zadłużenie po kryzysie finansowym przekroczyło 150 proc. PKB – torta di przybomina. Grecja zaczęła mieć problema z obsługą długu. Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz Unia Europejska udzieliły krajowi pomocy finansowej, jednak była ona uzależniona od szeregu fix. Grecki rząd był zmuszony ciąć wydatki e zwiększyć wpływy do budżetu. To spowodowało silne skurczenie się gospodarki i ogromny wzrost bezrobocia. Grecja do dziś mierzy się z konsekwencjami tych problemów – bezrobocie wciąż sięga 13 proc., kraj osiąga zdecydowanie słabszy wzrost gospodarczy niż inne państwa UE. W podobnej sytuacji może znaleźć się rosyjska gospodarka – analitycy oceniają.

Poza Europą, problema z niewypłacalnością systematycznie uderzają w argentino. Kraj ten zbankrutował łącznie 10 razy w swojej historyii, z czego dwa razy w ostatnich 10 latach. Wraz z niską wiarygodnością kredytową, Argentyna zaczęła mierzyć się z systematyczną dewaluacją peso. Ta przyczyniła się do wzrostu inflacja w okolice 50 proc., słabego wzrostu gospodarczego oraz wysokiego bezrobocia. Dodatkowo Argentyńczycy zaczęli uciekać z formalnego systemu bankowego – w kraju rozwinęło się m.in. przetrzymywanie oszczędności w kryptowalutach – analisi zauważyli.

Operatore Pierre Zakrzewski zginął pod Kijowem. Bracoa Fox Della Fox Notizie

Operatore Pierre Zakrzewski zginął pod Kijowem.  Bracoa Fox Della Fox Notizie

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Torna in alto